top of page

Fullständiga villkor

Genom att uppehålla dig på ställplatsen accepterar du dessa villkor.​

Vi tar inget ansvar för skador som uppkommer på fordon eller personer under er vistelse på eller runt omkring parkering/ställplats. Du nyttjar ställplatsen på egen risk.

Vid parkering utanför parkeringsområdet avser avgiften nyttjande av ställplatsens faciliteter.

bottom of page