top of page

Fullständiga villkor

Genom att uppehålla dig på ställplatsen accepterar du dessa villkor.

Vi tar inget ansvar för skador som uppkommer på fordon eller personer under er vistelse på eller runt omkring parkering/ställplats. Vid parkering utanför parkeringsområdet avser avgiften nyttjande av ställplatsens faciliteter.

bottom of page